สินค้า

 ด้วยทีมงานบริการ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

         ด้วยยอดขายสินค้า GNT  และการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จนทำให้เครื่องพิมพ์ ของ GNT ได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตงานป้ายโฆษณาทั่วประเทศ พร้อมกับ GNT นำเครื่องพิมพ์ หลากหลายรุ่น เพื่อรองรับการผลิตงาน ทุกรูปแบบครบวงจร พร้อมกับการพํฒนาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรแกรมริปที่ใช้แปลงไฟล์ก่อนการพิมพ์ จนทำให้คุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ GNT มีคุณภาพสูงที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน  

 

"เพิ่มคุุณภาพการพิมพ์สูงที่สุด ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด"

 

Visitors: 209,007