GNT G4 Konica 512i

 GNT G4  เป็นเครื่องพิมพ์มาตราฐานที่ผ่านกระบวนการพํฒนา ในด้านอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมการทำงาน  และหมึกพิมพ์ ประกอบกับเท๕โนโลยีหัวพิมพ์ Konica รุ่น 521i จากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 300 ตรม./ชั่วโมง (ที่ 8 หัวพิมพ์) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วการพิมพ์  ปริมาณงานพิมพ์ และเวลาในการพิมพ์

                                                          

                                                               

Visitors: 205,672