GNT 3308

           

เครื่องพิมพ์ GNT 3308  มาพร้อมกับหัวพิมพ์ Konica 512 ขนาด 42 หรือ  35 pl  4 สี จำนวน  4 และ 8 หัวพิมพ์

ด้วยคุณสมบัตฺิที่โดดเด่นที่ GNT ร่วมกันพํฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเครื่องพิมพ์รุุุ่นนี้จนเป็นที่่นิยมอย่างมากในด้านความคงทน แข็งแรง พิมพ์งานสีสันสวยงาม และเป็นทื่ยอมรับว่า GNT 3308 เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นยอดนิยม รุ่นหนึ่งที่โรงพิมพ์ และร้านผลิตป้ายโฆษณาต้องการ

      

Visitors: 200,369