GNT 3308K

 

เครื่องพิมพ์ GNT 3308 K  มาพร้อมกับหัวพิมพ์ Konica 512 ขนาด 42 หรือ  35 pl  4 สี จำนวน  4 และ 8 หัวพิมพ์ 

ด้วยคุณสมบัตฺิที่โดดเด่นที่ GNT 3308 มีอยู่แล้วนั้น GNT 3308K เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลาง ที่มีคุณภาพการพิมพ์ไม่แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ GNT 3308 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เป็นรุ่นราคาประหยัด เหมาะสำหรับร้านป้ายขนาดกลาง  ทีเน้นเรื่องคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

Visitors: 205,673