GNT G1

GNT G1 ด้วยนวัตกรรมหัวพิมพ์ และเทคโนโลยีจากเอปสันประเทศญี่ปุ่น ทำให้ เครื่องพิมพ์ GNT G1 ของบริษัท GNT เทียบชั้นคุณภาพการพิมพ์ เสมือนเครื่องพิมพ์ญี่ปุ่น รองรับวัสดุได้หลากหลาย อาทิเช่น PVC STRIKER , CANVAS, SEE THROUGH, BACKLIT, FLEX PVC or PU, WALL PAPER, GLOSSY PAPER ฯลฯ ด้วยความละเอียดการพิมพ์สูงสุดที่ 2880 dpi เหมาะแก่การสร้างสรรค์งานพิมพ์ป้ายโฆษณา ที่ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงการพัฒนางานได้หลากหลายมากกว่า่การพิมพ์ ฉลากสินค้า ดังนั้น GNT G1 เป็นเครื่องพิมพ์ อีกรุ่นหนึ่งสำหรับนักสร้าวสรรค์ ไอเดียไม่จำกัด กับการสร้างงานออกแบบ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ มาพร้อมกันถึง  2 ขนาด คือ 1.8 และ 3.2 เมตร 

 
หมายเหตุ. เครื่องพิมพ์ GNT G1 3.2 m มาตราฐานติดตั้ง หัวพิมพ์ 2 หัว ทุกเครื่อง ส่วนเครื่องขนาด 1.8 m. มาตราฐาานการติดตั้ง หัวพิมพ์ 1 หัว สามารถติดตั้งเพิ่มเป็น  2 หัวพิมพ์
 
 
Visitors: 203,104