ภาคเหนือ

GNT สาขาแพร่  

38/6-7 ถ. น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ. แพร่  54000  

TEL : 083-581-0300, 086-116-1001, 086-912-3838

Visitors: 139,406